కోట్స్ Archives »  

1983-08-01

కె ఎస్ రవీంద్ర (బాబీ)

1987-08-01

తాప్సీ పన్ను (తపసి పన్ను)

1986-07-30

రమ్య సుబ్రమణియన్ (వి జె రమ్య)

1995-07-30

వర్ష బొల్లమ్మ

1959-07-29

sanjay dutt సంజయ్ బలరాజ్ దత్

1984-07-29

sonia deepti సోనియా దీప్తి

1982-07-27

రచ్చ రవి (రవి కుమార్ దొడ్డిపాటి)

1962-07-27

కృష్ణ వంశీ పసుపులేటి

error: