This Day in History: 2008-07-07

2008 : కీర్తిచక్ర వి వి రావ్ (వాడపల్లి వెంకటేశ్వరరావు) మరణం. భారతీయ దౌత్యవేత్త. కీర్తిచక్ర పొందిన మొట్టమొదటి సైనికేతర పౌరుడు.

error: