This Day in History: 1893-08-14

1893 : పారిస్ పోలీస్ ఆర్డినెన్స్ ఆమోదంతో, మోటార్ వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్‌ను ప్రవేశపెట్టిన మొట్ట మొదటి దేశంగా ఫ్రాన్స్ నిలిచింది

error: