This Day in History: 1923-11-20

1923 : ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు మరియు బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి డాక్టర్ భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఆంధ్రాబ్యాంక్ ను రిజిస్టర్ చేయించాడు.

error: