This Day in History: 2001-07-28

2001 : ఒకే ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ సమావేశంలో ఇయాన్ తోర్పే ఆరు బంగారు పతకాలు సాధించి తొలి ఆస్ట్రేలియా ఈతగాడు అయ్యాడు.

error: