This Day in History: 1934-06-30

1934 : భారతరత్న సి ఎన్ ఆర్ రావ్ (చింతామణి నాగేశ రామచంద్రరావు) జననం. భారతీయ శాస్త్రవేత్త. భారతరత్న పొందిన 3వ శాస్త్రవేత్త. ఘనస్థితి, నిర్మాణ రసాయన శాస్త్రంలో ప్రసిద్ధి చెందాడు.అనేక జాతీయ అంతర్జాతీయ పురస్కారాలు, గౌరవ డాక్టరేట్లు కలిగిఉన్నాడు.

error: