చరిత్రలో ఈ రోజు ?

today in history చరిత్రలో ఈ రోజు ? చరిత్రలో ఈ రోజు ?

చరిత్రలో ఈ రోజు ? పుడిపెద్ది సాయి కుమార్

చరిత్రలో ఈ రోజు ? కె.ఎస్. చిత్ర (కృష్ణన్ నాయర్ శాంతకుమారి చిత్ర)

చరిత్రలో ఈ రోజు ? 1963 : ఆఫ్రికన్-అమెరికన్ ఆవిష్కర్త, వ్యాపారవేత్త మరియు కమ్యూనిటి నాయకుడు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ మరియు సొరంగం నిర్మాణ విపత్తు రక్షణలో ముఖ్యంగా ఉపయోగించే స్మోక్ హుడ్ కనుగొన్న గారెట్ అగస్టస్ మోర్గాన్ మరణం

చరిత్రలో ఈ రోజు ? రింకె ఖన్నా (రింకెల్ జతిన్ ఖన్నా)

చరిత్రలో ఈ రోజు ? 1988 : అత్యంత ప్రసిద్ధ ఆవిష్కరణ ఆధునిక మంచు పునర్నిర్మాణం ఆవిష్కర్త మరియు ఇంజనీర్ ఫ్రాంక్ జోసెఫ్ జాంబోని జూనియర్ మరణం

చరిత్రలో ఈ రోజు ? కృతి సనన్

చరిత్రలో ఈ రోజు ? 2015 : భారతీయ ఏరోస్పేస్ శాస్త్రవేత్త, 11 వ భారత రాష్ట్రపతి ఎ. పి. జె. అబ్దుల్ కలాం (అవూల్ పకీర్ జైనులాబ్దీన్ అబ్దుల్ కలాం) మరణం