This Day in History: 2013-08-03

2013 : దివంగత తెలంగాణా సాయుధ పోరాటయోధుడు దాయం రాజిరెడ్డి సోదరి, తెలంగాణ సాయుధ పోరాటయోధురాలు ప్రియంవద మరణం

error: