This Day in History: 1952-10-19

1952 : ప్రత్యేకాంధ్ర రాష్ట్రాన్ని కోరుతూ భారత స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు మరియు విప్లవకారుడు అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు తన ఆమరణ నిరాహారదీక్ష మొదలు పెట్టాడు.

error: