This Day in History: 1963-08-26

1963 : కీర్తిచక్ర వి వి రావ్ (వాడపల్లి వెంకటేశ్వరరావు) జననం. భారతీయ దౌత్యవేత్త. కీర్తిచక్ర పొందిన మొట్టమొదటి సైనికేతర పౌరుడు.

error: