This Day in History: 1931-07-29

c narayana reddy 1931 : గేయరచయిత, సాహితీవేత్త, జ్ఞానపీఠ పురస్కార గ్రహీత డా. సి నారాయణ రెడ్డి (సింగిరెడ్డి నారాయణరెడ్డి) జననం

error: